Położenie

Nadleśnictwo Stąporków jest jednym z dwudziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Historia

Nadleśnictwo Stąporków powstało 01. 01. 1993 r. z dwu obrębów Nadleśnictwa Barycz : Miedzierzy i Niekłania. Obręby te, w latach powojennych stanowiły samodzielne jednostki.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.