Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Stąporków jest jednym z dwudziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego, powiatu koneckiego, skarżyskiego, kieleckiego, szydłowieckiego,  miasta Stąporków. Swym zasięgiem obejmuje sześć gmin. Ma powierzchnię 12 tys. ha.

Większość obszaru Nadleśnictwa obejmuje tereny o dużej lesistości, urozmaiconej rzeźbie i niskim stopniu urbanizacji. Obszary leśne z miejscowościami Niekłań, Stąporków i Sielpia zaliczane są do kolebki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.

Bogactwo lasów, zabytki kultury materialnej, miejsca pamięci i urozmaicona rzeźba terenu powoduje, iż nadleśnictwo jest atrakcyjne dla turystyki i rekreacji.