Aktualności

25 stycznia mija 10 lat od kiedy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat gospodarki leśnej PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie, a przepisy prawa są respektowane.

Wydarzenia

25 stycznia mija 10 lat od kiedy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat gospodarki leśnej PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie, a przepisy prawa są respektowane.