Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy HCVF (w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)) mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

FSC i PEFC

RDLP w Radomiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (SGS-FM/COC-011265) oraz PEFC. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym