Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasów mieszanych z dominacją sosny i jodły. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat obręb Miedzierza i 72 lat obręb Niekłań.

Udział siedlisk leśnych

 • 47,5 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 52 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 0,5 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 84 proc. – sosna, modrzew
 • 0,3 proc. –  świerk
 • 1,3 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 1,3 proc. – brzoza
 • 1 proc. – buk
 • 11,3 proc. – jodła, daglezja
 • 0,8 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 12 proc. – I klasa
 • 14 proc. – II klasa
 • 18 proc. – III klasa
 • 23 proc. – IV klasa
 • 14 proc. – V klasa
 • 19 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

obręb leśny Miedzierza - 249 m3/ha
obręb leśny Niekłań - 271 m3/ha