Wydawca treści Wydawca treści

"Skałki Piekło pod Niekłaniem"

Rezerwat przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem" został utworzony 01.04.1959 r., w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych osobliwych form skał piaskowcowych powstałych przez erozję wietrzną oraz żyjącej w szczelinach skalnych paproci zanokcicy północnej (Asplenium Septentrionale), z inicjatywy inż. Teodora Zielińskiego. Jest to najstarszy  rezerwat przyrody funkcjonujący na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

Rezerwat obejmuje powierzchnię 6,32 ha. Osobliwością rezerwatu oraz głównym przedmiotem ochrony są okazałe wychodnie skał piaskowcowych zbudowanych z utworów ery mezozoicznej (w okresie jury i triasu). Skały powstały w strefie ciepłego morza na jego brzegu lub przybrzeżnych płyciznach.

Obecnie skałki mają formę ambon, grzybów, stołów, progów, wyróżniono też 3 niewielkie jaskinie. Zachodnią część rezerwatu porasta najstarszy zachowany na tym terenie drzewostan dębowo-sosnowy w wieku ok. 150 lat. Wysokość skał dochodzi do 8 metrów.

Według danych historycznych w 1863 roku stacjonował tu w czasie powstania styczniowego obóz jednego z najwybitniejszych dowódców Kielecczyzny - Dionizego Czachowskiego.