Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie z naturą. Ciągle wzrasta liczba korzystających z dobrodziejstw lasu. Rośnie też świadomość wspólnej odpowiedzialności za stan przyrody.

Aby poznać i zrozumieć las, nie wystarczy o nim czytać czy oglądać na fotografiach. Trzeba go zobaczyć na własne oczy, dotknąć i posłuchać. Dlatego tak ważne jest prowadzenie edukacji w terenie.

Nadleśnictwo Stąporków zajmuje się edukacją leśną już od wielu lat. Początkowo były to spotkania w lesie i pogadanki na temat pracy leśników, z czasem przybrały one bardziej ciekawe formy.

Mając na uwadze chęć dostarczania dzieciom, młodzieży i dorosłym wyczerpującej wiedzy o środowisku przyrodniczym i wrażliwości na piękno natury, Nadleśnictwo Stąporków oprócz prowadzenia gospodarki leśnej zajmuje się również propagowaniem wiedzy o przyrodzie wśród społeczeństwa. Najczęściej nasze akcje skierowane są do dzieci i młodzieży.

Nadleśnictwo Stąporków chętnie współpracuje ze szkołami znajdującymi się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Co roku odwiedza nas około 800 uczniów ze szkół i ośrodków edukacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wycieczki do rezerwatu Skałki Piekło pod Niekłaniem, które zwykle kończą się wspólnym ogniskiem  na terenie szkółki leśnej. Pracownicy są także chętnie zapraszani do szkół i przedszkoli w celu prowadzenia zajęć o tematyce leśnej. Główne tematy zajęć realizowane podczas spotkań to:

Bezpieczeństwo w lesie.

Walory przyrodnicze Nadleśnictwa Stąporków.

Co nam daje las?

Mieszkańcy lasu.                                      

Na spotkania z leśnikami zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30