Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Stąporków
Nadleśnictwo Stąporków
41 374 17 83
41 374 17 91

ul. Niekłańska 15
26-220 Stąporków

 

Nr alarmowy PAD 41 374 17 83

Nadleśniczy
Sławomir Nyga
666 017 319
Zastępca Nadleśniczego, Rzecznik prasowy
Jacek Oleś
512 250 931
Główna Księgowa
Małgorzata Sadlińska
502 328 988
Inżynier Nadzoru
Piotr Ciepluch
508 657 246
Inżynier Nadzoru
Tomasz Kuszewski
600 045 969

Dział Gospodarki Leśnej

Karol Krakowiak
Specjalista ds. Sprzedaży Drewna
Tel.: 662 045 935
Łukasz Kowalski
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Tel.: 502 328 967
Tomasz Gajda
Specjalista ds. Zagospodarowania Lasu i LMN
Tel.: 697 997 558
Jakub Kuszewski
Instruktor Techniczny ds. Pozyskania Drewna
Tel.: 512 599 516
Małgorzata Zbroszczyk
Specjalista ds. Stanu Posiadania
Tel.: 512 250 918
Iwona Paluch
Starszy Specjalista ds. Ochrony Lasu
Tel.: 602 799 643

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Gajewska
Księgowa
Joanna Żelazny
Księgowa
Anna Czechowska
Starsza Księgowa

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Wybański
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 600 413 183
Paweł Boruń
Strażnik Leśny
Tel.: 600 454 172
Rafał Młodawski
Strażnik Leśny
Tel.: 697 997 559

Dział Administracyjny

Małgorzata Grobela-Jaroszek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 600 454 179
Bogdan Polak
Specjalista ds. Infrastruktury i Administracji
Tel.: 606 387 994
Krzysztof Matuszewski
Instruktor techniczny ds. administracji