Wydawca treści Wydawca treści

"Gagaty Sołtykowskie"

Rezerwat "Gagaty Sołtykowskie" został utworzony 25.07.1997 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych odsłonięć skał dolnojurajskich oraz interesujących okazów mineralogicznych i paleontologicznych.

Obejmuje on powierzchnię 13,33 ha i powstał na terenie byłej kopalni gliny wydobywanej dla cegielni w Sołtykowie. W pokładach gliny występuje rzadka interesująca odmiana węgla – tzw. gagat, cenny materiał jubilerski. W odsłoniętych skałach triasowych odkryto tropy dinozaurów pochodzące z okresu ok. 200 milionów lat temu. Tropy te w dolinie meandrującej rzeki pozostawiły dinozaury roślinożerne (zautupody) oraz drapieżne (teropody).

Odkryte tropy stanowią najstarszy na świecie dokument stadnego życia zwierząt.

Na podstawie odkrytych tropów teropodów dokonano rekonstrukcji żyjącego tu wówczas gatunku – Kayentapus soltykoviensis, który można oglądać w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. W rezerwacie znaleziona też kuliste skamieniałości zinterpretowane jako gniazdo jaj dinozaura.

Obecnie odsłonięto niewielki fragment tropów, który zabezpieczony jest wiatą. Dalsze fragmenty nie są odsłaniane z uwagi na trudności w ich zabezpieczaniu przed zniszczeniem.