Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Zastępca Nadleśniczego - Jacek Oleś
tel. 512 250 931
e-mail: jacek.oles@radom.lasy.gov.pl

w przypadku nieobecnosci zastępcy zastępstwo pełni

Inżynier nadzoru - Tomasz Kuszewski

tel. 600 045 969

e-mail: tomasz.kuszewski@radom.lasy.gov.pl