Wydarzenia Wydarzenia

XXII KUŹNICE KONECKIE

W dniu 14 sierpnia 2021 roku na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu miała miejsce XXII odsłona powiatowego Święta tzw „Kużnice Koneckie”.

W tym roku uroczystości pod hasłem „Kucie żelaza dla oręża” nawiązywały do patriotycznych i kuźniczych tradycji regionu. W przeszłości koneckie fabryki produkowały oręż, którym wielokrotnie walczono o wolność Ojczyzny. Do dnia dzisiejszego miejscowości, gdzie działały te zakłady noszą charakterystyczne nazwy np. Szabelnia. Broń produkowano również w Pomykowie, Antoniowie, Starej Kuźnicy, czy właśnie w Maleńcu.

Starosta Konecki - Grzegorz Piec przywitał licznie przybyłych gości, którzy mieli okazję zapoznać się historycznymi metodami pozyskiwania i obróbki żelaza. Na przybyłych czekały liczne atrakcje: wystawy artystyczne, prezentacje gmin powiatu koneckiego oraz Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Powiatowej Radzie KGW. Można było podziwiać prace rzeźbiarskie Sławomira Bartodzieja, Dariusza Skrzyneckiego i Mariana Lisowskiego oraz posmakować regionalnych specjałów przygotowanych przez gospodynie.

Nadleśnictwo Stąporków jak co roku, włączyło się w obchody Święta wystawiając swoje stoisko promocyjne, na którym na uczestników czekały liczne atrakcje m.in. konkursy dla dzieci, degustacja miodu z terenów leśnych, ciekawostki na temat lasu i pracy leśnika, sadzonki drzew leśnych i wiele innych.

Swoją obecnością to wydarzenie zaszczycili: Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Poseł na Sejm RP Mariusz Gosek, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich Zbigniew Kowalczyk, Wicestarosta Konecki Wiesław Skowron, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, Członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa, radni powiatowi: Lilla Brożyna, Grzegorz Jóźwik, Wojciech Owczarek oraz Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska, wiceburmistrz Miasta i Gminy Końskie Marcin Zieliński, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Wójt Gminy Fałków Henryk Konieczny, Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca i zastępca Wójta Gminy Smyków Jerzy Duda. Przybyli również Dyrektor Poczty Polskiej Jacek Majchrzak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich mł. bryg. Ryszard Stańczak, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Delegatury w Końskich Helena Obara, Dyrektor KRUS Odział Regionalny w Kielcach Tadeusz Jakubowski, Dyrektor ŚODR w Modliszewicach Jerzy Pośpiech, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Końskich Marlena Banasik, kierownik placówki terenowej KRUS w Końskich Grzegorz Klusek oraz dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych.