Wydarzenia Wydarzenia

RDLP w Radomiu z certyfikatem FSC®

Po raz kolejny okazało się, że leśnicy sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Zespół audytorów z SGS-u w ramach audytu okresowego od 16 do 18 marca sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Tym razem jako próbę audytorzy wybrali oprócz biura RDLP w Radomiu nadleśnictwa Kozienice i Grójec.

Audytorzy Paweł Wiktorowicz, Paweł Oleszkiewicz i dr inż. Andrzej Kamocki rozmawiali z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictwach. Prowadzili też rozmowy z przedstawicielami stron trzecich, w tym pracownikami zakładów usług leśnych.

Podobnie jak podczas poprzednich audytów szczególnie przyglądano się przestrzeganiu zasad BHP przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna, a także zagospodarowaniu drzewostanów wodochronnych i działaniom na rzecz zachowania elementów cennych przyrodniczo, w tym identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF. Audytorzy byli zainteresowani również realizacją zapisów zadań ochronnych odnoszących się do obszarów Natura 2000, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu oraz działaniami na rzecz bioróżnorodności.

Na spotkaniu zamykającym w biurze Nadleśnictwa Grójec audytor wiodący zarekomendował utrzymanie certyfikatu. Oznacza to, że prowadzona przez leśników zrównoważona gospodarka zapewnia trwałość i ochronę lasów.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 1 maja 2023 r.