Wydarzenia Wydarzenia

Powrót Nadleśnictwa Radoszyce

Kierując się przesłankami historycznymi i wynikającymi z lokalnych uwarunkowań funkcjonowania Nadleśnictwo Ruda Maleniecka z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniło nazwę na Nadleśnictwo Radoszyce. Tym samym jest to powrót do międzywojennej tradycji leśnictwa regionu.

Wniosek dotyczący zmiany nazwy na Nadleśnictwo Radoszyce został złożony przez nadleśnictwo w ramach obowiązującej w Lasach Państwowych procedury i uzyskał szerokie poparcie, zarówno ze strony ministra środowiska, parlamentarzystów, samorządowców, jak i Lasów Państwowych.

Zmiana ma jedynie charakter formalny, nie uległy zmianie granice, ani struktura jednostki.

Historia Nadleśnictwa odzwierciedla w sobie trudną historię kraju i regionu, a także związane z tym zmiany organizacyjne w ramach funkcjonowania Lasów Państwowych.

Lasy wokół Radoszyc zawsze były własnością Skarbu Państwa. Do ostatniego rozbioru Polski były własnością królewską pod zarządem starosty radoszyckiego. Po rozbiorze stały się automatycznie lasami rządowymi. W XIX wieku lasy te tworzyły „Leśnictwo Przedbórz” i „Leśnictwo Radoszyce” z siedzibą w Radoszycach. W czasie I wojny światowej w Radoszycach, a później w Końskich miał siedzibę Powiatowy Urząd Leśny. Po I wojnie światowej, od 1921 roku lasy te tworzyły Nadleśnictwo Państwowe Radoszyce (spadkobierca utworzonego w 1918 r. Nadleśnictwa Końskie z siedzibą w Radoszycach).

Na skutek reorganizacji jednostek administracji Lasów Państwowych przeprowadzonej na mocy Zarządzenia nr 45 z dn. 15.09.1972 roku Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, od 1.01.1973 roku Nadleśnictwo Radoszyce zostało zlikwidowane i funkcjonowało prawie w całości jako obręb Radoszyce w Nadleśnictwie Barycz. Przy kolejnej reorganizacji, przeprowadzonej w 1978 roku, z dotychczasowego Nadleśnictwa Barycz wyłączono w całości obręb Radoszyce, przyłączając go do Nadleśnictwa Ruda Maleniecka.

Lasy okalające Rudę Maleniecką stanowiły do roku 1945 własność prywatnych majątków ziemskich. W roku 1946 z upaństwowionych, na mocy dekretu PKWN z 1944 r., lasów należących do tych majątków utworzono nową jednostkę organizacyjną – Nadleśnictwo Ruda Maleniecka.

Od 1946 do 2014 roku siedziba Nadleśnictwa Ruda Maleniecka znajdowała się w dworku byłej własności ziemskiej Dóbr Ruda Maleniecka. W 2014 roku przeniesiono siedzibę Nadleśnictwa Ruda Maleniecka z miejscowości Ruda Maleniecka do miejscowości Radoszyce, gdzie staraniem i ze środków Lasów Państwowych wybudowano nową siedzibę.

Nadleśnictwo Radoszyce istniało od 1921 do 1973 roku, a później funkcjonowało jako obręb, do dziś będący jedynym obrębem nadleśnictwa. Nadleśnictwo o nazwie Ruda Maleniecka zostało utworzone tuż po II wojnie światowej, czyli w 1945 r. Jednak jest niewątpliwie sukcesorem – głównym spadkobiercą wiekowego Nadleśnictwa Radoszyce. Z tego powodu dzieje i historię administracji leśnej Nadleśnictwa Radoszyce liczą blisko 100 lat. Gospodarka leśna w Polskich – Ojczystych rękach trwała tutaj nieprzerwanie od 1921 r. kiedy to zostało utworzone właśnie Nadleśnictwo Radoszyce jako spadkobierca Nadleśnictwa Końskie utworzonego w 1918 roku.

Mimo, że przez wiele lat przyzwyczajono się do nazwy Nadleśnictwo Ruda Maleniecka to w przestrzeni publicznej bez trudu można było odnaleźć pamiątki przedwojennego ładu, jak i archiwalne dokumenty dokumentujące dzieje nadleśnictwa. Jedną z nich jest kamienny krzyż stojący na skraju lasu przy drodze krajowej 74 z Kielc do Łodzi. Niedawno odrestaurowany, również staraniem leśników, na jednej ze ścian kryje inskrypcję, że fundatorami są pracownicy Nadleśnictwa Radoszyce.