Wydarzenia Wydarzenia

Młodzi niemieccy leśnicy z wizytą w Nadleśnictwie Stąporków

W dniu 21.09.2021 r. Nadleśnictwo Stąporków odwiedziła zagraniczna grupa leśników z regionu Frankfurtu nad Menem w Niemczech, odbywająca obecnie staż w Landesbetrieb Hessen Forst (Leśny Urząd Państwowy Landu Hesja).

W ramach stażu grupa realizuje część terenową jako „czas podróży” (Reisezeit). Wyjazdy zagraniczne mają na celu poznanie zasad gospodarowania w lasach w innych krajach europejskich, poszerzanie i zdobywanie wiedzy leśnej oraz wymianę doświadczeń. Grupa gości liczyła 8 osób, wszyscy uczestnicy mają wyższe wykształcenie leśne oraz posiadają aktywne uprawnienia do wykonywania polowania. W przyszłości po odbytym stażu i zdaniu egzaminu państwowego planują podjąć pracę leśnika w niemieckich lasach państwowych.

Nadleśnictwo Stąporków przygotowało dla zagranicznych gości prezentację multimedialną przedstawiającą nadleśnictwo oraz aspekty prowadzonej w lasach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Po części kameralnej grupa udała się na część terenową pokazu. Zaprezentowano Obręb Miedzierza ze zrębowym sposobem zagospodarowania lasu na siedliskach borowych, następnie Obręb Niekłań z wielogatunkowymi drzewostanami z udziałem jodły zagospodarowanymi rębniami złożonymi.
W czasie pokazu zaprezentowano rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem, który zrobił na gościach ogromne wrażenie. Na zakończenie goście mieli okazję zobaczyć unikatowe ślady dinozaurów sprzed 200 milionów lat w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie.

Uczestnicy byli zachwyceni stanem sanitarnym oraz bogactwem gatunkowym lasów Nadleśnictwa Stąporków, oraz wyrazili wdzięczność za przygotowanie ciekawego programu wizyty.