Wydarzenia Wydarzenia

Minister u radomskich i świętokrzyskich leśników

12 lutego Minister Edward Siarka odwiedził teren RDLP w Radomiu. Spotkał się z leśnikami w biurze radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, uczestniczył w wideokonferencji z nadleśniczymi, kierownictwem RDLP i przedstawicielami związków zawodowych, a także odwiedził Nadleśnictwo Zagnańsk i Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku.

Na początku wizyty Minister Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa złożył kwiaty przy miejscu pamięci w sąsiedztwie budynku RDLP w Radomiu – krzyżu i kamieniu upamiętniającymi pamięć Polaków, którzy walcząc z komunizmem o godność narodu i niepodległość Polski złożyli swe życie i cierpienia na ołtarzu ojczyzny.

W dalszej części wizyty dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak przedstawił Ministrowi uwarunkowania przyrodnicze, plany i wyzwania dla leśnictwa w regionie. Podczas spotkania obecny był również Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm RP. Wyjątkowe dla RDLP w Radomiu jest położenie w zasięgu występowania wszystkich gatunków lasotwórczych drzew – ponad 30% terenu to siedliska wyżynne, a 2% górskie. 2/3 lasów położonych jest w województwie świętokrzyskim. Funkcjonują tu dwa leśne kompleksy promocyjne: LKP „Puszcza Kozienicka” i LKP „Puszcza Świętokrzyska”. Ponad 80% powierzchni objętych jest różnymi formami ochrony przyrody, a leśnicy są partnerami społecznych akcji, dzięki którym powstają nowe formy ochrony, takich jak akcja Pomniki dla Natury. Wśród zadań zrealizowanych ze środków funduszu leśnego ogromne znaczenie ma szkółka kontenerowa – Gospodarstwo nasienno-szkółkarskie Nadleśnictwa Daleszyce, gdzie produkowane są sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - głównie dąb, buk i sosna, a także przechowywane są nasiona. Ważne miejsce w działaniach leśników ma realizacja działań ze środków pozyskanych z UE, w tym na doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej, czynną ochronę przyrody i małą retencję wodną. W ochronie lasu leśnicy łączą tu nowe technologie w zakresie geomatyki na potrzeby rozwijania metod wspomagających ograniczanie zagrożeń dla lasu – od owadów takich jak kornik ostrozębny, korniki jodłowe, chrabąszcze, a ostatnio także od jemioły. Wśród omówionych zagadnień były też działania realizowane w związku z ograniczeniem Afrykańskiego Pomoru Świń w związku z rozporządzeniami wojewody świętokrzyskiego. Wśród działań ważne miejsce zajmuje współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządami, z którymi nadleśnictwa realizują inwestycje wspólne polegające na budowie i przebudowie dróg, a także w obszarze turystyki i ochrony przyrody. Istotnie znaczenie w wielu aspektach ma współpraca ze służbami mundurowymi, z którymi RDLP ma podpisane porozumienia. Ważne miejsce w skali kraju dla szkolenia straży leśnej ma Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku, gdzie od 25 lat odbywają się centralne kursy dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

W dalszej części wizyty Minister uczestniczył w wideokonferencji z nadleśniczymi, kierownictwem RDLP w Radomiu i przedstawicielami związków zawodowych, na której omówił istotne sprawy dla funkcjonowania jednostek Lasów Państwowych.

Zwiedził również salę historii radomsko-kieleckiego, gdzie zgromadzono liczne fotografie, dokumenty i eksponaty związane z leśnictwem regionu i historią zabytkowego budynku siedziby radomskich leśników.

Kolejny punkt wizyty to teren Nadleśnictwa Zagnańsk, które jest położone w centrum świętokrzyskich lasów. Przy słynnym pomniku przyrody dębie Bartku leśnicy opowiedzieli o działaniach wykonanych dla jego ochrony i zachowania, realizowanych ze środków funduszu leśnego.

W Zagnańsku Minister odwiedził także szkołę, którą nadzoruje – Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. To jedna z 11 leśnych szkół, dla których Minister Środowiska jest organem prowadzącym. Minister złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Romana Gesinga w Dniu Patrona Szkoły. Następnie zwiedził budynek szkoły, w tym zapoznał się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w przygotowaniu do zawodu – obejrzał trenażer leśnego żurawia załadowczego i mikroskop stereoskopowy. Uczniowie pokazali też swoje pasje – przy szkole działają liczne koła zainteresowań: dendrologiczne, arborystyczne i pilarzy oraz sekcje sokolnicza i sygnalistów. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników 2021 technikum otrzymało prestiżowy znak jakości - miano Srebrnej Szkoły (Srebrna Tarcza). Jest to miejsce, gdzie kształciły się i kształcą pokolenia leśników.

Zarówno dla leśników RDLP w Radomiu, jak i dla szkoły wizyta Ministra to szczególne wyróżnienie.