Wydarzenia Wydarzenia

Mapa przyrodniczo-turystyczna Nadleśnictwa Kielce

Nadleśnictwo Kielce dołączyło do nadleśnictw, które opracowały i wydały mapę przyrodniczo-turystyczną obszarów leśnych. W treści mapy znalazły się miejsca szczególnie polecane do odwiedzenia, atrakcyjne z punktu widzenia turysty, szlaki turystyczne, a także obiekty edukacji leśnej.

Mapę wydano w skali 1:50 000. W treści mapy zawarto m.in. granice nadleśnictwa, obszarów chronionych, drogi, miejscowości, rzeki i wody, lasy, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne, obiekty kulturowe i historyczne, obiekty użyteczności publicznej, poziomice.

W treści opisowej zawarto informacje o charakterze przyrodniczo-turystyczno-edukacyjnym dotyczące Nadleśnictwa Kielce. Część opisu poświęcono także Leśnemu Kompleksowi Promocyjnemu „Puszcza Świętokrzyska” – obszarowi funkcjonalnemu, w skład którego wchodzą także nadleśnictwa: Daleszyce, Łagów, Skarżysko (część), Suchedniów i Zagnańsk. LKP „Puszcza Świętokrzyska” otacza Kielce oraz w sposób naturalny tworzy otulinę dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z którym sąsiaduje. Leśnicy szczególnie intensywnie informują w tych nadleśnictwach o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Funkcje ochronne i społeczne lasów są tu szczególnie wzmacniane, jest to także miejsce realizacji badań naukowych w obszarze leśnictwa.

Turysta znajdzie w opisie mapy także dane kontaktowe do leśnych służb terenowych, przydatne infografiki dotyczące tego jak nie zgubić się w lesie, porady jakich zasad zachowania należy przestrzegać w lesie i jak zachować się w kontakcie z dzikimi zwierzętami, wreszcie linki do przydatnych stron i aplikacji.

Podobne mapy zostały wydane i opracowane dla Nadleśnictwa Łagów i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”. Dla Nadleśnictwa Kielce taka mapa jest szczególnie ważna – w dużej części nadleśnictwo to gospodaruje w lasach położonych w obrębie granic administracyjnych miasta – tak więc szczególnie ważne są tu działania w obszarze informacji, turystyki i edukacji przyrodniczej.

Wydanie mapy dla Nadleśnictwa Kielce dofinansowało Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Mapę można otrzymać w Nadleśnictwie Kielce.