Wydarzenia Wydarzenia

9 ton niebezpiecznych przedmiotów w lasach jedrzejowskich

Kolejne przedmioty niebezpieczne zostały znalezione w lasach, tym razem w Nadleśnictwie Jędrzejów. To pozostałości walk z okresu II wojny światowej. Niewypały po raz kolejny podjęli i zabezpieczyli saperzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Tym razem było to aż 9 ton i ponad 700 sztuk niebezpiecznych przedmiotów.

24 marca leśniczy leśnictwa Łysaków podczas wykonywania czynności służbowych w kompleksie leśnym „Motkowice” w drzewostanie, w którym planowano wykonanie cięć pielęgnacyjnych zauważył 4 metalowe przedmioty wystające z ziemi mogące stanowić zagrożenie.

Ponieważ kompleks ten był obiektem działań wojennych w 1945 r. niezwłocznie powiadomił o tym fakcie Powiatową Komendę Policji w Jędrzejowie. Policja podjęła działania zabezpieczające teren oraz zawiadomiła 31 Patrol Saperski z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

W kolejnych dniach patrol ten wydobył z gruntu ponad 700 szt. przedmiotów niebezpiecznych w postaci łusek, pocisków i zapalników artyleryjskich. Wezwani saperzy zabezpieczyli i usunęli z terenu leśnego łącznie ok. 9 ton materiałów.

O skali znaleziska świadczą informacje na stronie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych „(…) w opuszczonym stanowisku artylerii odnaleziono 416 sztuk pocisków artyleryjskich kaliber 105 mm, 135 sztuk zapalników oraz 164 sztuk łusek. Znalezisko jest pozostałością po walkach toczących się w tym rejonie w 1945 roku, gdzie w ramach ofensywy styczniowej, wojska Armii Czerwonej dotarły do Jędrzejowa i przy nieznacznym oporze z oddziałami niemieckimi, 14 stycznia 1945 roku przerwały trwającą od 1939 roku okupację niemiecką. W zdobyciu Jędrzejowa uczestniczył 7 Gwardyjski Korpus Pancerny z 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej oraz wojska 52 Armii, należące do 1 Frontu Ukraińskiego”.