Wydawca treści Wydawca treści

Usługi związane z odśnieżaniem dróg oraz składnic leśnych na terenie Nadleśnictwa Stąporków - II postępowanie

Podstawowe dane postępowania

 

Data opublikowania:                                 2020/12/21

Tryb postępowania:                                   przetarg nieograniczony

Data składania ofert lub wniosków:   2020/12/30

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu