Ulepszenie wiaty w rezerwacie przyrody „Gagaty Sołtykowskie”- III postępowanie

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:                                 2021/07/22

Tryb postępowania:                                   zamówienie nie podlegające PZP

Data składania ofert lub wniosków:   2021/07/30

Szczegółowe informacje o postępowaniu: