Wydawca treści Wydawca treści

Ulepszenie wiaty w rezerwacie przyrody „Gagaty Sołtykowskie”- II postępowanie

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:                                 2021/07/13

Tryb postępowania:                                   zamówienie nie podlegające PZP

Data składania ofert lub wniosków:   2021/07/21

Szczegółowe informacje o postępowaniu: