Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa dojazdów pożarowych polegająca na budowie w ich ciągu wodospustów- II postępowanie

Podstawowe dane postępowania

 

Data opublikowania:                                 2020/12/16

Tryb postępowania:                                   przetarg nieograniczony

Data składania ofert lub wniosków:   2021/01/08

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu