Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021- III postępowanie

Podstawowe dane postępowania

 

Data opublikowania:                                 2020/12/29

Tryb postępowania:                                   przetarg nieograniczony

Data składania ofert lub wniosków:   2021/01/07

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu