Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej w roku 2021 dla pracowników Nadleśnictwa Stąporków

Podstawowe dane postępowania

 

Data opublikowania:                                 2020/12/22

Tryb postępowania:                                   przetarg nieograniczony

Data składania ofert lub wniosków:   2021/01/08

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu