Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa dojazdów pożarowych polegająca na budowie w ich ciągu wodospustów - III postępowanie

Podstawowe dane postępowania

 

Tryb postępowania:                                       PL - Tryb Podstawowy (art. 275)

 

Data opublikowania:                                      17-09-2021 16:22:00

Data składania ofert lub wniosków:               04-10-2021 11:00:00

Data otwarcia ofert:                                       04-10-2021 11:30:00

Rodzaj postępowania:                                    Robota budowlana

 

Otwarcie nastąpi w biurze Nadleśnictwa w pokoju 205.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postepowania zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/509872

Nadleśnictwo Stąporków informuje, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej.