Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną poprzez ich grodzenie

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:                                 2021/10/15

Tryb postępowania:                                   zamówienie nie podlegające PZP

Data składania ofert lub wniosków:   2021/10/20 godz. 10.00

Szczegółowe informacje o postępowaniu: